HAYASHI Yoshiteru

Profile

Title Year of
composition
Furusato no Yama ni Yosete 1986
Koto to Kangengaku no tameno Kyôshikyoku 1983
Koto to Shakuhachi no tameno Kyôsôkyoku 1980
Sansa Gensô 1970
Wagakki to Piano no tameno Sanshô 1965