HIGO Ichirô

Profile

Title Year of
composition
Genka 1982
Hika - koto to guitar no tame no 1985
Kangenhishô 1977
Kangenshi 2 1991
Kangenshi 3 1992
Kangenshi ichi 1979
Kaunagi no uta 1995
Koto kouta 1992
Koto to gengaku gassô no tame no isshô 1976
Kumiuta 1982
Rangyoku 1 1986
Rangyoku 2 1987
Sugagaki 1994
Tegoto goren 1990
Tegoto nidan 1986
Tegoto sankei 1987
Tegotoshitei