HISAMOTO Genchi

Profile

Title Year of
composition
Asa no hikari
Asa no shirabe
Asa wo tonau
Den'en no haru
Ensôkaiyô renshûkyoku
Ensôkaiyô renshûkyoku hachiban
Ensôkaiyô renshûkyoku ichiban
Ensôkaiyô renshûkyoku jûban
Fuku kyôsôkyoku
Futatsu no koto no tame no renshûkyoku
Gassôyô renshûkyoku
Haru no megumi 1931
Haru no shôyô
Haru no uta no.2 1959
Hiyaku
Hoshi to hana to
Hôshuku gassôkyoku
Kagayaki 1959
Kagayaku hi
Kaisokuchô
Kanjochô
Kanki no shirabe
Kansha no ichinichi
Kaze wa sayasaya
Kibô no uta
Kôki
Koto dokusôkyoku ha chôchô
Koto dokusôkyoku ho tanchô
Koto nijûsôkyoku to chôchô
Kyokkô
Matsuri - koto nijûsôkyoku
Meirô
Mushi no kyoku
Mushi no ne
Nihonkoyô
Nobe no michi - koto nijûsôkyoku
Shoka no inshô
Shunkyô
Tsukiyo
Yachiyojishi
Yakushin - koto nijûsôkyoku
Yakyoku
Yama no anata
Yôkô sanka
Yoru no uta
Yûbe no kane
Yume