HORI Etsuko

Profile

Title Year of
composition
Nihongakki ni yoru contrast 1969
Nijûgensô to flute no tame no nijûsôkyoku 1969
Nijûgensô to shakuhachi no tame no nijûsôkyoku 1969