FUNAKAWA Toshio

Profile

Title Year of
composition
Buson kushû 1956
Gojûsôkyoku "Kazarie" 1963
Kageri 1966
Kanga
Kiyûkyoku 1962
Kôkyôshi "Umi" 1965
Koten biwa no shuhô ni yoru sanshô 1968
Koto sanjûsôkyoku 1964
Koto shijûsôkyoku 1965
Kumikyoku "Izumoji" 1960
Nettaigyo 1962
Ren
Ryokui 1966
Shakuhachi sanjûsôkyoku 1965
Shiki no tsuki
Tagiri 1971
Tanshi