ISHIGAKI Seizan

Profile

Title Year of
composition
Chikkyô 1980
Chikurin gunsei 1987
Enrai yori 1986
Fukamidori 1985
Gensei ichibô 1987
Gokôgosai 1991
Hakusan 1989
Hamon 1979, revised 1989
Harumachibito 1989
Hayatsuki no seiryû 1987
Hidamari 1983
Hishô 1978
Hokuriku sanka 1980
Ikaruga no haru 1987
Ishiyakushi 1981
Jukai 1982
Kagayaku 1991
Kan no aya 1982
Kan no aya 1988, revised 1991
Kaze no iro 1984
Kazeasobi 1989
Kazekikigusa 1985
Kita e 1988, revised 1990
Kiyûkyoku 1978
Mizuumi no boshoku 1977
Mukuge ni 1982
Muretake 1980
Odoru 1988, revised 1989
Onshin 1981
Risshû 1979
Saiun 1980
San 1987
Shunpûrai 1986
Suna no hama de 1987
Take five 1986
Tateyama alpen kikô 1988
1977
Tô niban 1983
Tokyo hatsu --- 1989
Toone 1978
Toyama - fuyu soshite haru 1987
Tsuiboshô 1986
Tsurugi gensô 1988, revised 1992
Yôen 1986
Yôju 1986
Yume man'yô 1992
Yûsô 1991
Yûsô 1991