IFUKUBE Akira

Profile

Title Year of
composition
Genka
Kodai nihon senpô ni yoru tôka
Kôkyô teki egurogu 1982
Kûkôka
Mono iumai
Nihon kumikyoku
Teikyoku bintatara 1972
Tokkâta
Tomo no ne