IMAFUJI Masatarô

Profile

Title Year of
composition
Ame
Composition
Rokusai nenbutsu ni yoru isôkyoku 1962
Shajinshû yori 1965
Shamisen nijûsôkyoku
Umibe no koi 1964