KITAZUME Yayoi

Profile

Title Year of
composition
Etude II 1982
Haru natsu aki fuyu 1993
Me 1974
Paul Klee no e ni yoru ehon no tame ni yori etude ichi 1981