4th KINEYA Sakichi

Profile

Title Year of
composition
Kandagawa no shiki yori "Fuyu" 1919
Mizore furu yoru 1943
Nezumi guruma 1943