5th KINEYA Sakichi

Profile

Title Year of
composition
Asahina sanbasô 1991
Awaodori bojô 1981
Edo hanakuruwa no nigiwai 1974
Hakata tenbyô 1987
Hanagoyomi 1992
Haru no izumi 1952
Hotaru chaya 1983
Kakurenbo 1985
Kechô
Maisokumyô 1984
Nagasaki ryojô 1983
Nichiren tsuji seppô 1981
Omokage 1983
Rokkasanbasô 1975
Shiki no iori 1986
Shinjû nanbahashi 1970
Tanuki to tanishi no isemairi 1976
Tokiwa zôshi 1972
Tomoshiraga matsuri no nigiwai 1974
Ume no kotobuki 1975
Ume no yado 1952
Ureigusa 1977
Waga sode no tsuki 1986
Yuki no shôjô 1977
Yukidaruma gensô 1982