KINEYA Mitarô

Profile

Title Year of
composition
Shamisen gassôkyoku
Shizukana ohanashi 1965
Tengu mondô
Ume nidai 1964