KIYOSE Yasuji

Profile

Title Year of
composition
Nihon gakki no tame no shijûsôkyoku 1965
Shakuhachi sanjûsôkyoku 1964
Shakuhachi, koto gojûsôkyoku 1965