KINBARA Zen'ichi

Profile

Title Year of
composition
Nagauta echigojishi
Nihon koyô ni yoru kumikyoku
Nihon kumikyoku