GOTô Sumiko

Profile

Title Year of
composition
Meihô 1982
Meisa 1978
Minazuki no uta 1979
Okinawa no warabeuta ni yoru kumikyoku 1979
Rôran 1980
Sakura no shudai ni yoru muttsu no hensôkyoku 1985
Sara I 1980
Sara II 1993
Sashû 1982
Seiren 1993
Seto 1986
Setsuen 1982
Sôbi 1980
Tamamo 1979
Warabeuta sandai 1983