KOHASHI Minoru

Profile

Title Year of
composition
Hana no fu 1994
Hî fû mi 1992
Hyottoko 1987
Kamimai 1991
Koto, jûshichigen, sanbon no flute no tame no ongaku 1970
Matsuri 1993
Sôsô 1990
Tsuki no fu 1983
Yuki no fu 1990