MAEDA Kazuo

Profile

Title Year of
composition
Bi to wabi 1973
Koto nijûsôkyoku 1967
Mahoroba no hibiki
Portorait - flute aruiwa shakuhachi to koto no tame no 1969
Sei to dô 1970