MATSUNAGA Michiharu

Profile

Title Year of
composition
"Polyperformance B version II" kara 1971
Fukashi uchû 1984
Kanki 1988
Kaze no ito 1982
Kaze no mawaru iro 1994
Kaze no toki, Ito no ma 1993
Kodai uchû 1982
Kodai uchû II 1994
Kokiriko fushi 1986
Mawari dôrô 1992
Niji no ito 1986
Otozure 1982
Ra parôru san parôru 1983
Shitsunai opera "Ninokuchi" 1985
Suihyô 1969
Tadayoeru uchû 1983
Theater piece "Yûsai uchû" 1984
Yoshii no aki 1984