MATSUNAGA Wasajirô

Profile

Title Year of
composition
Dagakki to sangen ni yoru gassôkyoku 1967
Shamisen to taiko no tame no nijûsôkyoku sakuhin dai niban 1965