MATSUMURA Teizô

Profile

Title Year of
composition
Ashibune 1979
Bon'nô no fue 1965
Gensôkyoku - Koto dokusô no tame ni 1980
Kitôka 1984
Nami no tsuzumi 1985
Saikôhô 1968
Shikyoku 1979
Shikyoku I 1969
Shikyoku II 1971