MIZUNO Shûkô

Profile

Title Year of
composition
"Eeichi" kushiro ezo daiko no tame no taiko kyôsôkyoku 1993
"Ko" shikisha to hachinin no dagakki sôsha no tame no 1974
"Nyûjô ongaku" Mongoru,Uranbâtoru concert no tame no
Baka-bayashi 1975
Gassô kyôsôkyoku 1988
Jûshichigen sou no Aeolia
Kassen
Ko no aiki 1984
Ko no jumon
Ko no musamai
Kodô 1982
koshin 1985
Kyôen 1994
Miyuki no solo no.1
Miyuki no solo no.2
Shin mattô bayashi 1992
Shin yachiyo bayashi 1996
Ten no ko, chi no ko
Toki no meiro
Yoi no utage 1979