MIYASHITA Shûretsu

Profile

Title Year of
composition
"Miyako no haru" ni yoru gensôkyoku 1950
Asa no uta, Yûbe no mai 1965
Banshû
Buyôkyoku
Chikurin shôja
Enishi
Fûkamugen 1981
Gensôkyoku 1955
Gensôkyoku
Hagoromo no gensô 1964
Hana 1953
Heike monogatari ni yoru gensô
Hi to mizu to inori 1967
Hikyoku
Hinanaru hana no 1950
Hôju
Hotoke sokuseki sanshô 1971
Ichikotsuchô shukuga 1955
In no wa 1971
Inori
Iwaigaku 1967
Jaku 1966
Jûshichigen dokusôkyoku 1971
Jûshichigen no tame no sangakushô 1965
Jûshichigen, shakuhachi nijûsôkyoku 1965, revised 1971
Kaisô 1975
Koto dokusôkyoku
Koto, jûshichigen to shakuhachi no tame no sanjûsôkyoku 1960
Koto, jûshichigen, fue, flute no tame no shijûsô
Koto, shakuhachi no tame no nigakushô 1961
Koyô no shudai ni yoru itsutsu no hensôkyoku 1947
Koyô no shudai to itsutsu no hensôkyoku

Kumikyoku
Kunô
Marimba to hôgakki no tame no shô
Matsuri
Meisô
Mizu to yama to hito to
Myôon
Naniwa 1964
Naniwa
Nihongakki no tame no kumikyoku 1961
Nihongakki no tame no kumikyoku
Nihonmin'yô no shudai ni yoru yottsu no gakushô
ôshôchôju
Rinzetsu
Rôge
Sanjûgen dokusô no tame no nishô 1966
Sanjûgen dokusôkyoku 1966
Sanjûgen dokusôkyoku 1970
Sanjûgen dokusôkyoku dai niban 1966
Sanjûgen no tame no dokusôkyoku
Sanjûgen to shakuhachi no tame no kô
Sanjûsôkyoku
Seisei ruten 1950
Seki
Setouchi 1962
Setouchi
Shikokuji 1961
Shinpi 1965
Shiun no shirabe
Shûin
Sôchô no kyoku
Sôkû no hibiki 1979
Suigenkyô no inshô 1952
Suigyô
Tabibito no
Tanjôbi
Tenji no uta
Tenpitsu no fu 1979
Tsukushino
Tsune 1972
Tsune
Umi to hoshi 1965
Umi to sato
Urabon
Wakamoe
Wakare
1969

Yoru no shirabe