MOTOHASHI Yasuo

Profile

Title Year of
composition
Futatsu no gakushô 1968
Kumikyoku "Men" 1967
Taiwa 1966