MUNAKATA Kazu

Profile

Title Year of
composition
Hitori opera "Hashire Melos" 2001
Hitori Opera Aa Okane 1994
Jôri no Fu 1994
Koto no ne 2003
Mizu IV 1991
Mizu V 1992
Mizu VI 1993
Shakuhachi Sanjûsôkyoku 1967
Shimotsuki 1980
Shinsen daisan 1975
Souseki Haikaishô 2000