ôGURI Yutaka

Profile

Title Year of
composition
Butsuzô ni yosete 1964
Karenoshô 1968
Kaze to hikari no taiwa 1967
Kimagure na asobi 1965
Kumikyoku "Sekitei"
Nimen no koto no tame no futatsu no danshô 1965
Tamamushi zushi gensô 1964
Yama no tera