SAKAMOTO Tsutomu

Profile

Title Year of
composition
Allegro no tame no sanjûsô
Asatsuyu
Chûgoku chihô no komoriuta gensôkyoku
Gassôkyoku ichiban 1963
Gensôteki sonata
Gojûsôkyoku
Gojûsôkyoku 1969
Hakanasa
Haru sandai
Horikawa
Ichikotsu chô koto dokusôkyoku
Ichikotsu chô ni yoru fantasia
Ishi no ue
Jûshichigen dokusôkyoku
Kakeai
Kobotoke no taki ni yosete
Koto dokusô no tame no itsutsu no bagatelle 1962
Koto dokusôkyoku 1969
Koto dokusôkyoku "Shôsô meikyoku"
Koto nijûsô natsu no tegoto
Koto no tame no essei
Koto to jûshichigen no tame no sanjûsôkyoku dai ichiban
Koto to shakuhachi no tame no sonata
Koto, cello, flute sanjûsôkyoku
Koto, shakuhachi no tame no sonata niban
Koto, shamisen, jûshichigen no tame no sanjûsôkyoku 1960
Kyôto no inshô
Mari to tonosama hensôkyoku
Matsuri no inshô
Mumyô
Nihonmin'yô shû
Ryûhyô
Ryûkyû senpô ni yoru shijûsôkyoku
Ryûteki to shakuhachi no tame no sanjûsôkyoku 1966
Sasurai
Shingetsu
Shô tegoto
Shôhin sandai "Shin'nai nagashi" "Shô tegoto" "Nosakimura" 1960
Shôsô
Taiwa 1971
Takaibi
Tôyôfû na gensôkyoku
Yakyoku
Yuki no shikyoku