SHINOHARA Makoto

Profile

Title Year of
composition
Ame to Kaze ni 2003
Fragment duo "Danpen duo" 1998
Fragment trio "Danpen trio" 1998
Hachinin no hôgakki sôsha to hachinin no yôgakki sôsha no tame no cooperation "Kyôryoku" 1990
Jûshichigen no umare 1981
Nagare 1981
Shakuhachi sôsha no tame no kyûdô A 1974
Shakuhachi sôsha to harpist no tame no kyûdô B 1973
Tayutai 1972
Violinist to koto no sôsha matawa violinist no tame no turns "Mawari" 1993
Wayôgakki no orchestra konsei gasshô no tame no yumeji 1992