SHIBA Sukeyasu

Profile

Title Year of
composition
Bugaku fû bukyoku 1963
Gûwa 1971
Hichiriki, koto, jûshichigen ni yoru sanjûsôkyoku
Hinaburi, Sairyôraku 1985
Ichigyô no fu
Kasuga nidai 1969
Kokyô no uta 1992
Koto, shakuhachi, jûshichigen ni yoru sanjûsôkyoku 1963
Nishidera 1962
Ryô 1988
Ryûteki to oodaiko ni yoru kiyûkyoku 1965
Sakurabito 1984
Sashimai
Shijûsôkyoku "Futatsu no men"
Shijûsôkyoku futatsu no men "Ayagari" "Saisôrô" 1963
Shô kumikyoku "Tomoshibi ni yosete" 1966
Shôfû rinzetsu 1992
Shôin 1977
Shôtorashion 1980
Sôkaku no uta 1992
Taiko to fue ni yosete
Tenchi sômon 1975
Waki 1986
Yokobue sanshô 1970