SHIBATA Minao

Profile

Title Year of
composition
Aki kinuto 1988
Bijo uchimireba 1992
Display'70 1970
Engaku 1986
Fumitsuki no tôkyoku 1990
Furube yurayura 1979
Furube yurayura 1979
Hana no irodori 1984
Harutatsuto 1989
Hokuetsugifu 1975
Jungetsu tôka 1972
Kadorîru 1975
Kaiuta 1987
Karenoko garashi 1986
Kari no tsukai 1993
Kokyôno tsuchi 1982
Kumano e mairan to 1983
Kumano jûnisho jûnido 1988
Manzai nagashi 1975
Metaphor 1975
Mihotoke no haru 1966
Miminashi Hôichi 1981
Momiji gasane 1987
Naniwa saijiki 1983
Nenbutsu odori 1976
Oiwakebushi kô 1973
Sakura 1992
Satsuki no nagame 1977
Shanagusuku no unjami 1982
Shichidan toone 1992
Shimoyo no kinuta 1980
Sumposion 1984
Uzuki no midori 1981
Yayoi isayoi 1976
Yoshino shizuka 1988
Yume no temakura 1981