SHIMIZU Osamu

Profile

Title Year of
composition
Fûkei
Gagaku no tameno kangenshôkyoku 1965
Kangenshôkyoku 1972
Kan'yôraku 1973
Kiyûkyoku 1955
Koto nijûsôkyoku 1971
Koto nimen no tame no shôhin 1958
Koto to gengakki no tame no shijûsôkyoku
Koto to jûshichigen no tame no duo 1972
Mittsu no esukisu 1961
Mittsu no hi 1971
Mittsu no shikyoku 1957
Muttsu no danshô 1941
Riroki 1969
Shi no tame no ongaku
Shin rokudan no shirabe 1965
Shinshô sanshô 1969
Taiwa 1971
Yanagawa fûbutsushi yori 1967