SHIBUYA Takuchô

Profile

Title Year of
composition
Ainu no Shin'yô 1988
Genei, Funauta, Monolôgu 1998
Hen Itten 1984
Hôgakki no tame no Kyôzai 2002
Inpurobizêshon 1980
Jo 2000
Mittsu no Monogatari 1999
Otemoyan, Kariboshikiriuta
Sakura, Zuizui Zukkorobashi 2003
Sutenka Râjin, Hiiro no Sarafan 2003
Tsuchi no Kotoba 2002
Umi no Uta
Yukion'na no Genzô to Hen'yô 1990