SUKEGAWA Toshiya

Profile

Title Year of
composition
Aki no yo 1976
Dokusô jûshichigen ni yoru sanshô 1974
Eika 1972
Fûin 1972
Fûren 1977
Haru no no ni 1985
Keishô 1972
Kyôzô 1978
Mittsu no jokei 1969, 1981
Shôeifu I, II 1970
Shokujosei 1978
Shûrinzu 1978
Sôfû 1980
Tsuki no hikari ni sasowarete 1990