TANAKA Toshimitsu

Profile

Title Year of
composition
Amakusa dôjôji 1995
Haka 1972
Masaki yûsui taiko 1991
Matiere 1971
Miyagino 1976
Nihon senpô no sôshokuteki tenkai 1987
Nihon senpô no sôshokuteki tenkai 1988
Okuni kabuki 1994
Ookami shônen 1968
Sakukoi daiko 1983
Wrabe no ryôbun 1981
Yamahida no fumatsuri 1967