TANAKA Shûichi

Profile

Title Year of
composition
Fantasia in Nord per KOTO di venticinque corde 2006
MATTINATA PREMAVERILE 2005
Danza Burlesca 1999
Den'en Bugaku 1994
Kapurisu 1997
Kikyoku 1994
Kyôsô Kitan 2000
Kyôsôteki Nijûsôkyoku 1996
Matsu 1998
Nebuta no Taiko 2001
Shichiku Henaburi 1995
Tanabata 1997
Yakyoku 1995