TôNO Shigeo

Profile

Title Year of
composition
"Yûgure" gensôkyoku
Hana ni yosete
Hirono
Kôetsu
Koshiji
Koto shakuhachi gojûsôkyoku 1955
Musashino 1957
Shakuhachi sanjûsôkyoku 1959