YANAGIDA Takayoshi

Profile

Title Year of
composition
"Miyabiuta" nijûgen to orchestra no tame no 2000
Aya 1978
Fûgenka 1993
Fûmon
Habokusansuizu 1989
Hôkyo seiun
Jôhi hakuun 1976
Ritsu
Sanrenka 1983