YAMANOUCHI Tadashi

Profile

Title Year of
composition
Futatsu no koto no tame no nigakushô 1962
Futatsu no shakuhachi no tame no shôhin 1958
Hiten moyô to nindômoyô 1976
Ishi no kyoku 1971
Microcosmos 1961
Reki 1974
Shakuhachi to futatsu no koto no tame no sanjûsôkyoku 1963
Shakuhachi, nimen no koto to jûshichigen no tame no nigakushô 1963