YAMAGUCHI Gorô

Profile

Title Year of
composition
Akebono 1966
Aki ni yosu 1960
Aru hi no Saigyô 1960
Gendai renbo 1978
Hana 1963
Kodomo no inshô 1965
Shakuhachi to cello no tame no kumikyoku 1963
Tsuki umi 1965