YAMADA Shôtarô

Profile

Title Year of
composition
Matsuri
Musashino no uta 1964
Naka no machi
Shamisen gassôkyoku "Tsuki"
Sômei
Taruki no ki