YAMAMOTO Hôzan

Profile

Title Year of
composition
"In" - nihon no shakuhachi to dagakki, koe ni yoru 1975
"Take no shiki" yori "Natsu"
Aki no shi
Futatsu no gensô
Futatsu no uta
Gendai renbo
Haru
Hiun
Hyôsai
In'yôku
Kan'otsu
Kari
Keden 1976
Koto shakuhachi nijûsôkyoku "Ichikotsu" 1966
Nihon no shakuhachi no tame no "Meika" 1970
Nikan no fu 1972
Niougaran 1976
Ryô
Seijyaku 1974
Shakuhachi nijûsô dai goban "Kakeai"
Shakuhachi nijûsôkyoku "Take" 1961
Shakuhachi nijûsôkyoku dai niban
Shakuhachi shijûsôkyoku dai ichiban
Shakuhachi shijûsôkyoku dai niban
Shion
Shôchi
Sôga
Take no gunzô
Ten'i
Tôge bana
Tsuidô 1971
Yuzuri ha
Zuisei