YOKOYAMA Katsuya

Profile

Title Year of
composition
Futatsu no uta 1975
Gaifû 1976
Hyôjô no uta 1984
Kai 1984
Kokûrai 1984
Konton 1974
Kôru 1986
Makiri 1975
Onku 1964
Ririura part II 1978
Sangai rinten 1980
Sangai rinten I 1972
Sekishun 1981
Sesshin 1978
Sesshin part II 1979
Sesshin part III 1980
Shichikuryoin
Shunsui 1983
The shakuhachi music 1985
Zuiun 1977