YOSHIMURA Isoshichi

Profile

Title Year of
composition
Shamisen dokusôkyoku "Fugaku sanjûrokkei yori"
Shôhin sandai "Matsu, Kurumi, Mizuumi"