YUASA Jôji

Profile

Title Year of
composition
Bashô goku 1995
Kodai saishi kûkan ishibutai kô 1994
Koto to orchestra no tame no projection "Kachôfûgetsu" 1988