Composer KIKUTSUKA Yoichi
Title Mitsu no keshiki
Time of play Release: 1970.2
Instruments voice, koto, shakuhachi
Length 13'32"
Score
Sound source Victor SJ1051-1110
Player voice koto: KIKUHARA Hatsuko, koto(Dan awase): KIKUNIWA Kazuko, shakuhachi: 2nd IKEDA Seizan
Remarks text by: ICHIDA Hyôhyô
Code of music 43-a1
Sound
Image