Composer NISHIYAMA Tokushige
Title Aki no kotonoha
Time of play Release: 1970.7
Instruments voice, koto, shakuhachi
Length 15'7"
Score
Sound source Victor SJ1051-1110
Player voice: SUGINO Masataka, koto(honte): NAKAJIMA Utashito, koto(kaete): NAKASHIMA Yasuko, shakuhachi: SHIMABARA Hozan
Remarks text by: IKEDA Shigemasa
Code of music 43-a2
Sound
Image