Composer KIKUSAKI Miyasuichi
Title Aioi no kyoku
Time of play Release: 1929.12
Instruments voice, koto, shamisen, shakuhachi
Length 6'9"
Score
Sound source Victor SJ1051-1110
Player voice: OOTA Masahiro, shamisen: NAKAJIMA Utashito, koto(Rokudan): KITAGAWA Utano, shakuhachi: 1st IKEDA Seizan, shakuhachi(kaete): IKEDA Reizan
Remarks The song writer is unknown.
Code of music 44-b1
Sound
Image