Composer IMAI Keishô
Title Kakuju senzai
Time of play Release: 1965.7
Instruments voice, koto, shamisen
Length 14'1"
Score
Sound source Victor SJ1051-1110
Player voice: NAKANOSHIMA Keiko, koto: SHINAGAWA Shôzô YOSHIDA Junzô, shamisen: NAKANOSHIMA Kin'ichi
Remarks text by: OKA Kitaro
Code of music 57-a2
Sound
Image